Nyheter

Våre Salgs- og leveringsbetingelser


Scaleit AS Salgs og LeveringsbetingelserGenerelt
For alle våre salgsavtaler gjelder utelukkende nedenstående betingelser, såfremt det ikke berører ufravikelige lovbestemmelser. Kjøpers egne innkjøpsbetingelser forplikter oss ikke, med mindre annet er avtalt og skriftlig bekreftet av oss.

Produktinformasjon
Alle opplysninger om vekt, dimensjoner og kvalitet samt tekniske og andre data, som fremgår av kataloger og brosjyrer er veiledende, og kun bindende i det omfang slike opplysninger inngår som en del av en avtale bekreftet av oss.

Kvalitet/utførelse
Kjøper bærer selv ansvaret for at tekniske spesifikasjoner og materialet i sin helhet egner seg til hans behov. Er materialet ikke bestilt etter en standard eller med angitt kvalitetsbetegnelse, vil dette bli levert i vanlig handelskvalitet og utførelse uten ansvar for spesielle kvalitetskrav.

Garanti / Reklamasjon
Scaleit AS yter i utgangspunktet 12 mnd. produkt-garanti hvis ikke annet er eksplisitt spesifisert. Det kan ytes utvidet garanti etter nærmere avtale.
For øvrig gjelder reklamasjonsreglene i Kjøpslovens §32. I forbindelse med service og reparasjoner er garantiperiode på reservedeler og arbeide 3 måneder. Der hvor plomberinger er brutt oppheves gjeldende garanti fra vår side. Garantien gjelder kun produktet, øvrige kostnader slik som arbeide ved utskifting, frakter, Justergebyrer etc. dekkes ikke av garantien.

Det påhviler kjøper å undersøke varen straks etter mottagelsen. Såfremt kjøper vil påberope seg at leveransen er utilstrekkelig eller beheftet med feil, skal han senest 8 dager etter leveringen reklamere skriftlig eller pr. epost enten til kontaktperson eller til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Under forutsetning av godkjent reklamasjon, erstattes den leverte vare med ny eller godtgjøres ved kreditering til kjøpprisen etter vårt valg.
Vi påtar oss ikke erstatning for driftstap, tapt arbeidsfortjeneste eller annet indirekte tap.
Vi aksepterer ikke krav om erstatning for skader som forvoldes av de leverte varers egenskaper.

Returnering
Returnering av feilbestilte varer kan kun skje etter forutgående avtale og senest 8 dager etter levering. Såfremt vi aksepterer kreditering, fratrekkes 15% til dekning av våre omkostninger. Unntatt er feilekspederte samt reklamasjonsberettigede varer (i henhold til ovennevnte reklamasjonsbetingelser). Med mindre annet er avtalt, er det en betingelse for kreditering av returnerte varer at disse er i ubeskadiget stand, samt at de emballeres forsvarlig i originalemballasjen.


Transport / Loddfrakt
Såfremt ikke annet er avtalt i kontrakt er alle kostnader forbundet med transport, loddtransport, Justering og godkjenning av utstyret, reise, reisetid, opphold, diett, overnatting og km godtgjørelse eller leiebil ikke dekket av tilbudspris. Kun når disse punkter er spesifisert vil de inngå i salgssum.

Levering / Risikoovergang
Alle bestillinger av produkter som er på lager effektueres omgående. Dersom produktet ikke er på lager, vil leveringstid variere etter produkttype og produsent. Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på kjøper når varen blir overgitt til den fraktfører som skal forestå forsendelsen.

Salgspant
Scaleit AS har panterett (salgspant) i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger jfr. Panteloven §3-14 flg.

Leveringstid
Leveringstiden regnes fra det tidspunkt alle spørsmål vedrørende leveringens utførelse er klarlagt. Når en vesentlig overskridelse av den oppgitte leveringstid er sannsynlig, påhviler det oss å underrette kjøper om dette med opplysning om når levering kan forventes å finne sted.

Force majeure
Skulle det oppstå streiker, lock-out, force majeure, driftsforstyrrelser eller forstyrrelser i leveringsverkets normale transportsystem, eller andre hindringer, som vi ikke er herre over, berettiger det oss til å annullere ordren helt eller delvis i samme omfang som vår leverandør gjør det overfor oss. Vi er i så fall ikke pliktig til å plassere ordren andre steder.

Tillegg
Der hvor disse betingelser er utilstrekkelige vil NL-17 være gjeldende. Det er kjøpers ansvar å sette seg inn i disse bestemmelser. En kopi av NL-17 kan fåes fra oss på forespørsel.

Det klappes for mange om dagen...

 -  la oss klappe for deg og meg, også!

Det er mange som får sin absolutt velfortjente applaus om dagen – alle de som vi opplever at står i førstelinjen innenfor flere yrker/sektorer i AS Norge. Når alt dette rare vi opplever har fått synke litt inn, synes vi det er på tide å gi oss selv en skikkelig applaus!

 

Bedriftslederen

Vi har ledere for små og mellomstore bedrifter som har måttet svinge seg rundt, ta raske beslutninger, gi god informasjon til både ansatte, kunder og bedriftens styre, de skal sikre bedriftens økonomi på best mulig måte  -  uten å vite helt eksakt om man faktisk gjør de rette valgene, da ingen har opplevd denne situasjonen før! De fleste ledere har trolig også hatt en utfordring på hjemmefronten, med hjemmekontor for bedre halvdel, skolebarn med hjemmeundervisning og kanskje også barnehagebarn som skal aktiviseres i hjemmet. Alt dette skjer samtidig som at bedriftslederen skal sikre bedriften, de ansatte og bedriftens fremtid. Det kan by på en tøff hverdag og dårlig nattesøvn!

 

De ansatte

Det finnes ansatte i alle aldre og med mange ulike utfordringer i den hverdagen vi har hatt de siste 2 månedene. Nærmest over natten skulle mange tilrettelegge for hjemmekontor i eget hjem, kanskje delt med flere i husstanden. De «godt voksne» ansatte ble kastet ut i teknologiens verden og måtte lære seg gjennomføring av digitale møter på mange ulike plattformer, og som kanskje også innebar bruk av kamera  - skummelt som bare rakker`n for mange! Dagens unge ansatte tror vi at har taklet dette relativt bra, da de er oppvokst med å utforske teknologien. De har kanskje slitt mest med begrensningene som er gitt på sitt private sosiale liv. Den største utfordringen tror vi imidlertid det har vært for de som har skole/barnehagebarn å ta seg av ved siden av det å skulle prestere i egen jobb. Den gjennomføringen står det utrolig respekt av!

 

Jobbes det fra 8 til 16 på hjemmekontoret?

Ja! Og mer til, tror vi.

Kanskje er man litt avhengig av en eller flere kolleger for å ferdigstille ulike ting man jobber med. Kollegene igjen har kanskje små barn/skolebarn å ta seg av på dagtid? Dermed skyves arbeidstiden tilsvarende  -  kollegene får ikke gjort sin del av jobben før kanskje etter at ungene er i seng om kvelden og dermed får ikke du tilbakemelding før nærmere midnatt eller tidlig morgen dagen etter. Dette betyr at du trolig blir liggende et halvt døgn på etterskudd, eller at du velger å jobbe deg ferdig utover natten, slik at du kan sende ditt bidrag tilbake til kollega eller til kunde tidlig morgenen etter. Man vil jo tross alt yte maksimalt! Vi tror at arbeidsgivere skal stole på at de ansatte virkelig jobber og gjør så godt de kan i denne tiden. Ut ifra det vi plukker opp fra andre, i tillegg til vår egen erfaring, så er vi mange som har hatt nærmest døgnåpne hjemmekontor de siste ukene!

 

De permitterte og arbeidsledige

Nok en gjeng flotte og ressurssterke mennesker som også fortjener sin applaus. De er mange, men føler seg nok allikevel ensomme i sin utrygge situasjon. Det skal noe til å opprettholde en positiv innstilling og «guts» til å stå på videre når man plutselig er helt eller delvis permittert – eller i verste fall, 100% arbeidsledig som følge av situasjonen. Hold ut, folkens – det er tøft, men dette går over!

 

Konklusjon

Vi tror at vi kommer styrket ut av denne opplevelsen – vi tar til oss ny kunnskap på rekordtid, vi utfordrer kreativiteten på alle plan og vi kommer til å sette vanvittig stor pris på både arbeidsplassen vår, kolleger og en mer normalisert hverdag når dette er over!

Så folkens! La oss gi oss selv – og alle de andre i samme situasjon – en skikkelig velfortjent applaus!

KJÆRE KUNDE!

VI ER HER FOR KUNDENE VÅRE  -  SÅ LANGT DET ER FORSVARLIG.

Status hos Scaleit om dagen er trolig den samme som hos veldig mange andre bedrifter  -  de fleste av oss jobber hjemmefra, vi svarer telefoner og løser de utfordringer som måtte komme, så langt det lar seg gjøre. Dagens teknologi gjør at mye kan gjøres fra et hjemmekontor.

Vår IT/Support avdeling bistår kunder via telefon/fjernstyring av pc og våre teknikere reiser fortsatt ut til kunder som har akutte behov og som ønsker bistand. Her tar vi alle forhåndsregler  -  både av hensyn til våre egne ansatte og av hensyn til våre kunder. Nødvendig verneutstyr blir benyttet og ingen kunder besøkes uten at dette er avtalt. I mange tilfeller behøver det heller ikke være et fysisk møte med kunden ved en eventuell service/kalibrering/reparasjon. Vi retter oss selvsagt etter kundens retningslinjer og prosedyrer i en slik situasjon.

Vi har noen få ansatte på jobb i våre lokaler på Skedsmokorset. Disse oppholder seg hver for seg rundt om i lokalene og besørger utsending/mottak av varer. For samtlige av oss gjelder selvsagt retningslinjen om ekstremt god håndhygiene, at vi holder god avstand og dersom noen skulle ane symptomer av noe slag, så er det rett i hjemmekarantene og man varsler sin leder umiddelbart.

Vi tar Covid-19 på alvor, men vil allikevel kunne hjelpe våre kunder!

Se "Kontakt oss" for e-post og direkte telefonnummer til ansatte hos oss.

 

TA VARE PÅ HVERANDRE I EN TØFF TID!

 

Verktøy for komplett lageroversikt med veiecelleteknologi

Scaleit kan nå levere komplett lagerstyringssystem basert på veiecelleteknologi fra Digi Sens. 

Avansert og unik veiecelleteknologi sørger for overvåking av enheter og teller og registrerer gjenstander fra 1000 kg til 1 g.

Les mer her

Avfallskonferansen i Stavanger

Stavanger Forum
Industriell Bærekraft 2018 finner sted i Stavanger Forum/EXPO.

Scaleit med veie og registreringsutstyr til renovasjonsbiler

Scaleit AS representerer nå danske Poul Tarp AS i Norge

Drive-Thru Palleskanner

Dimensjonering og veiing av pallegods i en og samme operasjon.
Øker effektivitet og gjennomstrømming av gods.

Se mer på vår side her

 

SOLAS direktiv

Nye krav om dokumentasjon på riktig vekt på kontainer til sjøfrakt. Scaleit tilbyr en rekke løsninger til veiing av kontainere.

Ring oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg og dekke ditt behov. 
Brosjyrene viser bare et utvalg løsninger. For mer informasjon ring Jonas Storberget Tlf: 913 40 005

Se her for mer informasjon

 

Software for E-avfall

Scaleit kan levere software for E-avfall. Via programmet får du ut måneds rapporter og statistikker.

Brukere som Elektrogjenvinning og Hellik Teigen AS hevder å spare en til to dager hver mnd, ved generering av pålagte månedsrapporter. Programmet kjøres på touchPC og kan kjøres med alle typer vekter. 

Ta kontakt med Dag Brokke tlf. 952 90 106 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for nærmere informasjon.

Nye bilvektmodeller

Scaleit AS kan nå tilby brovekter i stål i ulike lengder opp til 24m.  Vekten er designet for enkel transport og forflytning, og håndteres med gaffeltruck.  Fordelen for kunden er rask byggetid, lav byggehøyde og enkel relokalisering.

Datasystem for hjullastere

Scaleit AS presenterer nå et nytt datasystem for hjullastervekter.  Vekten tilkobles en TabletPC med touch-skjerm, hvor man kjører en brukervennlig vektapplikasjon som kommuniserer med sentral dataserver. 

På denne måten flytter man vektkontoret ut i hjullasteren, og sparer både tid og diesel. 

Scaleit W8 programvare lanseres i Sverige

Vår samarbeidspartner Tamtron AB lanserer nå vårt vektprogram på det svenske markedet, og de første installasjonene er allerede i drift

Ny leverandør - Jesma

Det er med stor glede vi kan fortelle at vi nå legger det danske firma Jesma sine produkter til vår portefølje. Se blandt annet i produktkategorien Dosering - Flow - Tank - Silo

 

Transport & Logistikk

Transport og Logistikk messen går av stabelen 19 - 20 oktober. Vi blir å finne på stand nr. 40.

Multipack vekt og etikettering

installasjon hos Økodrift Homlagarden. Kunden har selv satt opp systemet og er i full gang !
Økodrif Homlagarden driver med økologisk oppdrett og slakt av kylling og kalkun og distribuerer selv varer til grossist og butikk.

 

 

 

Vei og Anlegg 2015

Vei og Anlegg ble arrangert 6.-10. mai på Hellerudsletta 

Scaleit vinner test av viltvekter !

Både DHS hengevekt og CCS elgvekt går til tops i testen utført av bladet Jakt & Fiske. Vektene får skryt for sin nøyaktighet og gode konstruksjon.  Vektene finner du her !

Testen finnes i Jakt og Fiske nr. 8.

Posten tar nå i bruk Apache Palleskanning

Scaleit AS, tidligere Landgraff & Flintab Vekter, har nå levert 8 stk. Apache palleskanningsystemer til Postens fraktterminaler over hele landet.

Systemet skanner effektivt alt fra paller til esker, og gir en svært nøyaktig angivelse av vekt og volum. Lengde, bredde, høyde, volum og vekt registreres i løpet av 4 til 6 sekunder, og systemet kan innstilles slik at jekketralle, truck eller liknende kan stå sammen pallen under hele måleoperasjonen.

Apache volumskanner gir muligheten til optimal utnyttelse av lasterommet, og sørger dermed for økt kapasitet på Postens biler. Fraktgrunnlaget blir helt presist og grunnet den optimaliserte transportkapasiteten oppnås også en betydelig miljøbesparelse. Apache volumskanner har ingen problemer med oppmåling uansett hva emballasjen er, og selv der hvor det er brukt sort plast i innpakningen utføres oppmålingen korrekt.

Systemet er svært robust og driftssikkert. Registrering av ID, volum (mål), vekt og bilde skjer automatisk, og systemet har nøyaktighet fra 20x20x1 cm.

Posten har nå installert 8 volumskannere fra Tromsø i nord til Sarpsborg i sør, og har sikret seg opsjon på levering av ytterligere 3 anlegg fra Scaleit AS.

 

Diplom-Is velger Scaleit som leverandør av røntgenmaskiner

Scaleit AS vant nylig kontrakten om levering av 3 røntgenmaskiner til Diplom- Is.

Scaleit AS leverer røntgenmaskin til TINE Meierier

Scaleit AS, tidligere Landgraff & Flintab Vekter, inngikk nylig kontrakt med TINE Meieriet på Ørsta om levering av røntgenmaskin av merket Dylog Hitech.

TINE Meieriet på Ørsta er et spesialanlegg som produserer en rekke ulike ostetyper. Blant alle ostetypene som produseres på Tine Meieriet på Ørsta er kanskje Snøfrisk og Edamer de mest kjente, men også Norvegia, Namdalsgomme, Mølsgomme, Gudbrandsdalsost og en rekke andre oster blir produsert her.

For å sikre at intet uønsket finner veien til forbrukerens gane, har TINE Meierier besluttet å investere i røntgenmaskin fra Scaleit.

Røntgenmaskinen er fra produsenten Dylog Hitech som leverer røntgenmaskiner til næringsmiddel- og farmasiindustrien. De har et svært godt renommé, har levert over 5000 røntgenmaskiner på verdensbasis og blant deres kunder finner vi anerkjente næringsmiddelprodusenter som Nestlé, Danone, Bonduelle og Unilever.

Dylog Hitechs røntgenmaskiner tilfredsstiller og overgår de mest strenge miljø og hygieniske krav som finnes, og er laget for å oppdage fremmedlegemer og forurensning i alle typer emballasje.

Blant gjenstandene røntgenmaskinene kan oppdage er metall, glass, stein, ben, keramikk og noen typer plast. Røntgenmaskinene er svært enkle å omstille, nærmest "Plug and Play" å installere og er utstyrt med svært avansert programvare som gjør maskinene nærmest selvlærende.

Stor ordre til Posten BA

Scaleit er valgt som leverandør av systemer for måling av Volum- og Vekt til Posten BA. 

Kontrakten er på levering av 7 systemer til terminaler i Norge, med opsjon på ytterligere 4 systemer.  Kontrakten er vunnet i konkurranse med store internasjonale leverandører og vi er svært stolte av å ha vunnet frem i denne runden.  Systemene består av laserscannere i kombinasjon med en tradisjonell plattformvekt.  Utrulling av systemene skjer i løpet av høsten 2012.

Ta kontakt med Jonas Storberget på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. evt. tlf. 913 40 005 for ytterligere info.

Scaleit Group åpner nytt kontor i Florida, USA.

Scaleit LLC skal gi kundene state-of-the-art programvare for bilvekter, kjent i Norge som Scaleit W8.

Scaleit W8 er et nytt konsept på det amerikanske markedet som gir kundene muligheten til å investere i state-of-the-art bilvekt programvare til lave oppstart kostnader med fleksibilitet for kundene å betale bare for mengde av bruk.

Scaleit W8 er gratis, nedlastbar programvare som gjør det mulig for kunden å betale en liten avgift per transaksjon, noe som gjør det fullt skalerbar til størrelsen av en individuell virksomhet. Scaleit W8 programvare er nedlastbart via internett. Tilhørende maskinvare markedsføres også gjennom internett salg. Scaleit LLC har lansert et nytt nettsted, www.truck-skala-software.com for dette formålet. Kunder laster ned gratis versjoner av Scaleit W8 og installere på sine egne datamaskiner. Installasjon og opplæring er tilgjengelig på nettstedet via video.

Scaleit W8 tilbyr gratis nedlastbare versjoner av den populære programvaren, med kunder som betaler for deres individuelle bruk av produktet. Dette oppnås ved kjøp online av forhåndsbetalte vekt kort. Disse kortene fungerer på en lignende måte som forhåndsbetalte telekort. Veiing kortene er registrert innen Scaleit W8 og programvaren sporene for kunden hvor mange transaksjoner (vekter) er igjen.

Prisen for vektkortene er fra $ 100 til $ 2,000. Kostnader til kunden per transaksjon reduseres for høyere vekt volum kort. Scaleit LLC skal kun levere en versjon av Scaleit W8. Kundene velger sin egen bransje når du installerer Scaleit W8. Automatiske online oppdateringer er inkludert i programmet.

Scaleit W8 vil støtte bilvekter fra alle de store produsentene i USA. Scaleit AS har 40 års erfaring som leverandør og produsent av vekter og veieutstyr.

Stor ordre på veieceller til Jotun Paints!

Scaleit har nå levert og installert utstyr for tankveiing til Jotun Paints nye fabrikk i Malaysia.  Leveransen består av veieceller og instrumentering til ca. 20 tanker av ulike størrelser.

Ny jernbanevekt til Borregaard AS

Vi har nå satt i drift ny jernbanevekt hos Borregaard AS i Sarpsborg.  Vekten er dynamisk (toget veies mens det ruller) og er Justergodkjent for kjøp og salg.  Vekten ligger i hellende terreng med sving på sporet, og dette stiller ekstra store krav til vekten. 

Vognene er merket med RFID-tags, og disse blir avlest automatisk når vognen passerer over vekten.  Hver enkelt vogn blir veid, og hele toget blir summert til slutt. 

For ytterligere informasjon: kontakt Dag Brokke på tlf. 952 90 106 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Norges lengste bilvekt levert i Drammen!

Vi har nå overlevert en bilvekt på 36 meter til Unicon AS i Drammen. Vekten består av 5 stk. plasstøpte plattformer på tilsammen 36 meters lengde, og er plassert under Unicons nye betongsiloer på Holmen i Drammen.

Kontakt oss:           Tlf: 64 83 67 50           Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.           Scaleit Romania           Scaleit USA          Scaleit salgs og leveringsbetingelser

© Scaleit AS - Personvernerklæring
Nettstedet benytter cookies for måling av trafikk. Benytter du andre tjenester på vår nettside må du godkjenne vår personvernerklæring.